Przejdź do treści

Informacje o Foundations Recovery Network

Programy leczenia oferowane przez Foundations Recovery Networks opierają się na bezpośrednim zaangażowaniu w poprawę jakości życia osób cierpiących na współwystępujące zaburzenia psychiczne i zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

Nasi klienci widzą wyniki, które wykraczają poza to, co można osiągnąć za pomocą konwencjonalnych terapii dzięki usługom, które są specjalnie zaprojektowane, aby zająć się obiema chorobami jednocześnie.

Zarówno klienci z klasy średniej z prywatnym ubezpieczeniem, jak i wysokiej klasy menedżerowie są obsługiwani przez programy, które wdrożyliśmy. Łącznie posiadamy około 207 łóżek szpitalnych, co czyni nas najlepszym dostawcą zintegrowanego leczenia współwystępujących terapii uzależnień w kraju.

Model leczenia uzależnień

Nasza zdolność do świadczenia niezwykle skutecznych usług terapeutycznych, które nie opierają się na tradycyjnych taktykach konfrontacyjnych, które zniechęcają klientów do poszukiwania leczenia, jest przyczyną naszego sukcesu. Mamy jeden z najniższych wskaźników rezygnacji w branży, co oznacza, że klienci pozostają zaangażowani w nasze usługi, dzięki połączeniu naszych innowacji opartych na badaniach i nowo pojawiających się metod opartych na dowodach.

Trzyletnie badanie programu mieszkaniowego Foundations Associates, finansowane przez SAMHSA, wykazało abstynencję wśród 70-80% klientów Foundations do 1 roku po leczeniu, wykorzystując dokładne dane dotyczące wyników klientów sześć i dwanaście miesięcy po zakończeniu programu. Nasilenie objawów psychiatrycznych było o 60 procent mniejsze, a jakość życia również wzrosła.

Strategie motywacyjne

Strategie motywacyjne, które sprawiają, że klienci korzystają z usług. Uczymy personel kliniczny, jak świadczyć usługi ukierunkowane na klienta przy użyciu strategii wzmacniania motywacji, wypróbowanej i sprawdzonej techniki, która maksymalizuje zaangażowanie klienta i eliminuje tradycyjne taktyki konfrontacyjne.

Terapia zintegrowana

Wszystkie potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym i uzależnieniami można zaspokoić w ramach zintegrowanego leczenia z zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą psychiatrzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki oraz certyfikowani doradcy ds. alkoholu i narkotyków.

Przeszkolony personel

Personel, który przeszedł szkolenie stacjonarne i praktyczne w celu zapewnienia opieki opartej na najnowszych badaniach naukowych.

Seria zeszytów ćwiczeń dla klientów

Stworzyliśmy serię Client Recovery Workbook, zastrzeżony produkt, wykorzystując zarówno naszą własną wiedzę kliniczną, jak i najlepsze praktyki. dostarczanie klientom dogłębnych, zintegrowanych informacji na temat tego, jak poprawić ich doświadczenie powrotu do zdrowia

Leczenie ukierunkowane na klienta

Leczenie, które kieruje się potrzebami pacjenta; pacjenci są traktowani jako współpracownicy w procesie leczenia, a nie jako bierni odbiorcy leczenia.